Wyniki głosowania w Jędrzejowie

Radni

 

1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2 928radni_jedrzejow

2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2 581

3) lista nr 14 KWW BLOK SAMORZĄDOWY 1 860

4) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 1 711

5) lista nr 15 KWW WSPÓLNOTA JĘDRZEJOWSKA 1 653

6) lista nr 16 KWW GŁOS JĘDRZEJOWA 794

 

 

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów.frekwencja

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które

uzyskały największe ilorazy wyborcze:

1 mandat dla listy nr 2.

2 mandaty dla listy nr 5.

1 mandat dla listy nr 14.

1 mandat dla listy nr 15.

Radnymi zostali wybrani:

1) BIAŁY Alfred

z listy nr 14 KWW BLOK SAMORZĄDOWY

2) CZAJOR Adam Jan

z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

3) JAROSZ Karolina Dominika

z listy nr 15 KWW WSPÓLNOTA JĘDRZEJOWSKA

4) KRUK Robert Jacek

z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

5) SZRENIAWA Janina

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które

uzyskały największe ilorazy wyborcze:

1 mandat dla listy nr 1.

1 mandat dla listy nr 5.

1 mandat dla listy nr 14.

1 mandat dla listy nr 15.

1 mandat dla listy nr 16.

Radnymi zostali wybrani:

1) BARAŃSKA Maria Dorota

z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2) BARTOSZ Elżbieta

z listy nr 15 KWW WSPÓLNOTA JĘDRZEJOWSKA

3) BŁASZKIEWICZ Paweł Grzegorz

z listy nr 14 KWW BLOK SAMORZĄDOWY

4) LESIAKOWSKI Tadeusz Jan

z listy nr 16 KWW GŁOS JĘDRZEJOWA

5) ZYGAN Marek Józef

z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD

 

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które

uzyskały największe ilorazy wyborcze:

1 mandat dla listy nr 2.

2 mandaty dla listy nr 5.

2 mandaty dla listy nr 14.

Radnymi zostali wybrani:

1) HATYS Stanisław

z listy nr 14 KWW BLOK SAMORZĄDOWY

2) KUŚMIERZ Grzegorz Adam

z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

3) MAJCHRZAK Krzysztof Stanisław

z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

4) STRADOMSKI Stanisław Andrzej

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

5) ZIĘBIŃSKI Jan Krzysztof

z listy nr 14 KWW BLOK SAMORZĄDOWY

 

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które

uzyskały największe ilorazy wyborcze:

1 mandat dla listy nr 1.

3 mandaty dla listy nr 2.

2 mandaty dla listy nr 5.

Radnymi zostali wybrani:

1) ADAMCZYK Zdzisław Stanisław

z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD

2) KĘDRA Wacław Zdzisław

z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

3) KOT Teodor Eugeniusz

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

4) MICHALSKI Kazimierz Władysław

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

5) ŚWIETLIK Krzysztof Józef

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

6) ZIMOCH Marian Tadeusz

z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

 

BURMISTRZ

 

1) BŁASZKIEWICZ Paweł Grzegorz zgłoszony przez KWW BLOK SAMORZĄDOWY               1 796

2) OLSZAK Paweł Dariusz zgłoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE            2 348

3) PISZCZEK Marcin Benedykt zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ               4 649

4) WOLSKI Marek Zbigniew zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA JĘDRZEJOWSKA             3 106