X Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

W czwartek, 24 maja w ramach X Świętokrzyskich Dni Profilaktyki funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie uczestniczyli w konferencji pod hasłem „Trud i siła współczesnej rodziny” przygotowanej przez Zespól Szkół w Wodzisławiu.

O godzinie 15 w Zespole Szkół w Wodzisławiu odbyła się konferencja pod przewodnim hasłem „Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie- partnerzy w tworzeniu przyjaznej szkoły”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu oraz pedagodzy i nauczyciele ze szkół gminy Wodzisław. Na spotkaniu omówiono:
– Rozwiązania i zmiany w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w świetle obowiązujących aktów prawnych „Niebieska karta-rola i zadania szkoły”,
– Zjawisko przemocy w województwie świętokrzyskim,

– Przestępczość i zjawisko przemocy na terenie powiatu jędrzejowskiego i gminy Wodzisław.

 

Natomiast w piątek 25 maja w ramach X Świętokrzyskich Dni Profilaktyki Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną oraz z Środowiskowym Hufcem Pracy w Jędrzejowie zorganizowała konferencję pod hasłem „Trud i siła współczesnej rodziny”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizatorów, kościoła oraz licznie zgromadzona młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, nauczyciele i pedagodzy szkolni. Na spotkaniu zreferowano tematy:

– Współczesna rodzina wobec zagrożeń „Siła i trud współczesnej rodziny”,
– Zjawisko przemocy w rodzinę w gminie Jędrzejów,
– Realizacja projektu „Razem przeciw przemocy”,
– Edukacja dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

 

W trakcie trwania konferencji został rozstrzygnięty konkurs na pracę literacką oraz konkurs multimedialny pod hasłem przewodnim X Świętokrzyskich Dni Profilaktyki „Trud i siła współczesnej rodziny” przygotowany dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zwycięskie prace konkursowe zostały zaprezentowane podczas konferencji, a ich autorzy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy zakupione z funduszu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

Laureatami konkursu na najlepszą pracę literacką zostali:

• I miejsce Klaudia Chatys- Gimnazjum w Złotnikach 
• II miejsce Aneta Marzec – Gimnazjum z Słupia Jędrzejowska 
• III miejsce Julia Miernik- Gimnazjum w Sobkowie

Prace wyróżnione:

• Martyna Przybysz- Gimnazjum w Miąsowej
• Katarzyna Sulfin- Gimnazjum w Nagłowicach
• Magdalena Mazur –Gimnazjum w Boleścicach
• Żaneta Biela- Gimnazjum w Krzelowie
• Agnieszka Cabaj- Środowiskowy Hufiec Pracy w Jędrzejowie
• Olga Golda- Gimnazjum w Wodzisławiu

Laureaci konkursu na najlepszą pracę multimedialną:

• I miejsce Marta Turek- Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie
• II miejsce Urszula Hanas- Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie
• III miejsce Justyna Białek – Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie 

Prace wyróżnione:

• Damian Muszyński- Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie
• Kamil Legut- Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie
• Klaudia Ciosk- Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie
• Milena Jóźwik- Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie
• Paula Słonina- Zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie

 

Źródło: KPP w Jędrzejowie