XVI Dożynki powiatowe

W niedzielę 26 sierpnia po raz 16. odbyły się powiatowe dożynki. W tym roku impreza odbyła się w Sobkowie. O godzinie 15.00 odbyła się uroczysta, dożynkowa msza święta. Po niej dożynkowy korowód przemarszował na plac dożykowy przy ul. Źródlanej. W czasie części obrzędowej wystąpiła kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy oraz zostały wręczone nagrody starosty. Gwiazdą wieczoru był zespół „Arianie”.