Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Zapraszamy na gminne oraz lokalne konsultacje społeczne, które odbędą się w lutym. Głównym tematem poruszanym przez uczestników spotkania będzie Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie oraz gminach jako element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym.

Terminy debat społecznych w poszczególnych gminach:

– Zespół Placówek Oświatowych w Oksie  w dniu 12 lutego 2016 roku o godzinie 14:00.

– Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu w dniu 15 lutego 2016 roku o godzinie 14:00

– Gminny Ośrodek Kultury w Nagłowicach w dniu 17 lutego 2016 roku o godzinie 14:00

– Urząd Gminy w Sobkowie w dniu 18 lutego 2016 roku o godzinie 14:00

– Urząd Gminy w Imielnie w dniu 19 lutego 2016 roku o godzinie 14:00

– Urząd Gminy w Wodzisławiu w dniu 22 lutego 2016 roku o godzinie 14:00

– Urząd Miasta i Gminy w Sędziszowie w dniu 24 lutego 2016 roku o godzinie 12:00

– Urząd Gminy w Słupi w dniu 26 lutego 2016 roku o godzinie 14:00

Konsultacje społeczne na poziomie lokalnym:

– Remiza OSP w Desznie w dniu 12 lutego 2016 roku o godzinie 16:00

– Remiza OSP w Warzynie w dniu 12 lutego 2016 roku o godzinie 17:00

– Remiza OSP w Zagórzu w dniu 18 lutego 2016 roku o godzinie 18:00

– Remiza OSP w Sobowicach w dniu 13 lutego 2016 roku o godzinie 15:30

– Remiza OSP w Motkowicach w dniu 13 lutego 2016 roku o godzinie 17:00

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w dniu 23 lutego 2016 roku o godzinie 15:30