Zlot 4×4 w Małogoszczu

1Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w „Małogoskim Zlocie Terenówek 4×4  2010 Pt.: Smak, Przygody, Historii, Przyrody w  krzewieniu bezpieczeństwa  w ruchu drogowym oraz kultury motoryzacyjnej w ochronie  dóbr kultury i środowiska przyrodniczego, który odbędzie się w dniu 7 listopada 2010 r na terenie naszej gminy.
 

Celem imprezy jest popularyzacja bezpiecznej turystyki motorowej, pogłębienie wiedzy krajoznawczej, poznanie dziedzictwa przyrodniczo -kulturowego  ziemi małogoskiej, doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdów w terenie, pogłębianie wiedzy zakresu  bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pierwszej pomocy,  krzewienie kultury motoryzacyjnej w ochronie  dóbr kultury i środowiska przyrodniczego  poprzez  integrację  osób posiadających samochody terenowo-szosowe 4×4 zamieszkałych na terenie Gminy Małogoszcz.

Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz.

 

Żródło: http://www.malogoszcz.pl