Żywe lekcje historii w Jędrzejowskim klasztorze.

Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne „EKO-KULT” z Jędrzejowa w dniu 14.04.2018 podpisało umowę z Fundacją PZU i realizuje projekt „ Wspólnie wkraczamy w przestrzeń kultury”.
Stowarzyszenie planuje w ramach zadania zorganizować cykl żywych lekcji historii pt. „Obraz szlachty polskiej w realiach XVII wieku” dla 250 dzieci z woj. świętokrzyskiego. W ramach projektu odbędą się zajęcia dla dzieci i młodzieży w grupach do 25 os. Na czas trwania projektu zaprezentowana zostanie przez członków stowarzyszenia ekspozycja wystroju wnętrz (m.in. meble , obrazy, ceramika), ekspozycja przedmiotów i narzędzi używanych przez przedstawicieli różnych zawodów np. garncarzy, rymarzy, kowala oraz kolekcja oryginalnego uzbrojenia i repliki strojów historycznych z XVII w. Każdy z uczniów otrzyma pamiątkowy dyplom z pieczęcią lakową oraz będzie mógł wygrać nagrody w konkursie. Zajęcia odbywać się będą w Jędrzejowie w okresie od kwietnia do czerwca.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż można zgłaszać zainteresowane klasy do udziału w zajęciach w terminie do dnia 16.04.2018 na adres email: ekokult@op.pl .
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel: 782–970-479