Działacze Lewicy w Jędrzejowie z programem „Bezpieczna Rodzina”

W czwartek 16 marca działacze Lewicy wybrali się do kilku miejsc w województwie świętokrzyskim, aby przedstawić swój program „Bezpieczna Rodzina”. Jednym z przystanków na ich drodze był Jędrzejów. Do Jędrzejowa przyjechali posłowie Marcin Kulasek i Krzysztof Śmiszek. Po kolportażu gazetek i materiałów reklamowych spotkali się oni z mieszkańcami miasta. W wykładzie w Centrum Kultury zostały poruszone kwestie z programu „Bezpieczna Rodzina” takie jak np: świeckie państwo, sprawiedliwe państwo, prawa pracownicze, prawa kobiet, prawa mniejszości, sytuacja Polski w Unii Europejskiej.
Wkrótce wideo ze spotkania z posłami