Euro Renoma dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie oraz Dyrektor Krzysztof Chmaruk w dniu 24.05.2013 roku zostali wyróżnieni certyfikatem Europejskiego Rejestru Renomowanych – Euro Renoma. Certyfikat został przyznany na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy oraz innych klientów OSiR przez organizatora programu Euro Compendium Lex – Biuro Europejskie.

 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji został oceniony jako instytucja propagująca takie wartości jak: solidność, przejrzystość, jakość i wiarygodność. Program ma na celu wspieranie uczestników w budowaniu ich reputacji, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku oraz wyróżnieniu spośród konkurencji. Wspiera te instytucje, które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością.

 

Certyfikat Euro Renoma ma charakter wyróżnienia przyznawanego w celu podnoszenia jakości i utrzymania działalności na najwyższym poziomie.

 

Warto podkreślić, że Certyfikat jest na bieżąco aktualizowany, co służy ciągłej weryfikacji jakości i wiarygodności danego podmiotu, a ponadto stanowi ważny element budowy trwałego zaufania do certyfikowanej instytucji i zapewnia najbardziej aktualną informację o jej jakości.

 

Przyznanie Certyfikatu jest wyrazem zaufania i zobowiązuje do utrzymania wysokiego poziomu zarządzania Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w przyszłości.

 

Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych:

 

  • jest oznaką prestiżu i dowodem rzetelności i wiarygodności,

  • wzbudza zaufanie klientów i partnerów biznesowych,

  • pomaga kreować pozytywny wizerunek działalności,

  • ułatwia wygrywanie konkursów i przetargów,

  • jest świetnym argumentem w negocjacjach i rozmowach handlowych,

  • pozwala na dodatkową reklamę w Internecie,

  • zapewnia dodatkowe punkty przy ocenie wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej