marta
R E K L A M A

Czekamy na ciekawe propozycje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji w latach 2007-2013 zorganizowało następujące szkolenia dla beneficjentów:

- spotkanie szkoleniowo – aktywizujące Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

- cykl szkoleń z doradcą prawno-podatkowym,

- szkolenie BHP i PPOŻ zorganizowane przez LGD,

- szkolenie „Świadczenie usług agroturystycznych”,

- szkolenie „Odnawialne źródła energii”,

- szkolenie „Wybrane zagadnienia w zakresie podatku VAT – w świetle nowych zmian ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2013 roku”.

Łącznie ze wszystkich szkoleń skorzystało 196 osób. Były to głównie osoby młode chcące rozpocząć bądź rozwinąć swoje działalności gospodarcze. Jak wynika z opinii uczestników szkoleń, udział pomógł im rozwiać wiele wątpliwości oraz pozyskać nowe kwalifikacje niezbędne do poprawnego prowadzenia swoich firm. Na podstawie rejestru udzielonych konsultacji oraz rejestru złożonych wniosków o dofinansowanie - kilkadziesiąt osób aplikowało o środki unijne w ramach ogłaszanych naborów przez LGD.

 

W obecnym programowaniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” będzie ogłaszało nabory wniosków m.in. na przedsięwzięcia: organizacja szkoleń
i spotkań integracyjno - aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych, integracja międzypokoleniowa, młodzi rodzice na rynku pracy, wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD. W ramach tych przedsięwzięć beneficjenci będą mogli składać wnioski na organizowanie różnego rodzaju szkoleń dla lokalnej społeczności.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji szkoleń, które są najbardziej potrzebne ludziom młodym w zakresie poszerzania wiedzy w ramach wykorzystania środków unijnych.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w nowym okresie programowania uzyskają Państwo w Biurze LGD (ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie) lub telefonicznie (41 386 41 14). Ponadto zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.lgdjedrzejow.pl.

 

 

Warto skorzystać!

Podobnie jak w ubiegłym okresie programowania, PROW 2007-2013, pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” przy każdej stosownej okazji (festyny, uroczystości, imprezy okolicznościowe i inne spotkania lokalnej społeczności) będą świadczyli usługi doradcze i informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w zakresie:

- podejmowania działalności gospodarczej,
- rozwijania działalności gospodarczej,
- dostosowania ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych,
- organizacji szkoleń i spotkań integracyjno
- aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych,
- integracji międzypokoleniowej,
- młodzi rodzice na rynku pracy,
- budowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
- wzmacniania świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD,
- zachowania dziedzictwa lokalnego,
- promocji obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych.

Serdecznie zapraszamy do pozyskania i poszerzenia wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania środków unijnych w powyżej wskazanych obszarach.
 

 

Dobre praktyki w zakresie integracji i aktywizacji lokalnego społeczeństwa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” realizując Lokalną Strategię Rozwoju w latach 2007-2013 wsparła 21 stowarzyszeń. Projekty były realizowane przez podmioty, w których prężnie działają osoby młode posiadające ciekawe pomysły, rozwiązania, osoby kreatywne, chcące pobudzić lokalną społeczność do aktywności.

IV Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Poetyckiej „Poezja tkana muzyką”

W dniu 19 maja 2016 r. w SCK w Sędziszowie odbył się IV Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Poetyckiej „Poezja tkana muzyką”, w którym uczestniczyło 11 gimnazjalistów z 6 szkół. Organizatorami całego przedsięwzięcia od lat są nauczyciele Gimnazjum w ZSO w Sędziszowie: Beata Jach, Ewa Mrozińska i Maciej Równicki.

Zmagania gimnazjalistów oceniało czteroosobowe jury w składzie: Ewa Kot, Jolanta Wiekiera, Iwona Kwiecień i Bożena Wójcik. Wysoki i wyrównany poziom artystyczny, jaki zaprezentowali wykonawcy, nie ułatwiał komisji podjęcia właściwej decyzji. Ostatecznie jurorzy przyznali I miejsce Weronice Kiljan z Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie za wykonanie utworu „Ojczyzna” z repertuaru Marka Grechuty. II miejsce zajęła Agata Fugat z Gimnazjum im. J. Korczaka w Boleścicach za utwór „W dzikie wino zaplątani”, III miejsce przypadło Natalii Warzyńskiej z Gimnazjum w Nagłowicach za utwór „Jaskółka”. Jurorzy przyznali również wyróżnienie Natalii Ryś z Gimnazjum w ZSO w Sędziszowie za wykonanie piosenki „Znów wędrujemy” i 3 nagrody specjalne dla: Wiktorii Błaszczyk ze Słupi, Olgi Adamczyk z Goleniów i Weroniki Kalicińskiej z Boleścic.

Dzień Strażaka 2016 w Sędziszowie

1 maja w Sędziszowie obchodzono Dzień Strażaka. Odprawiona została specjalna msza św., była defilada strażacka a także krótki występ artystyczny młodzieży.

stat4u