marta
R E K L A M A

Patronat

Drukuj

Patronat Medialny

Chcąc wspierać lokalne inicjatywy, wydarzenia kulturalne, sportowe, rozrywkowe i inne proponujemy państwu bezpłatną promocję na łamach serwisu www.itvjedrzejow.pl na zasadzie patronatu medialnego.

Oferujemy z naszej strony:
- umieszczenie pełnej prezentacji imprezy/wydarzenia na głównej stronie portalu www.itvjedrzejow.pl
- oprócz tekstów, możliwość zamieszczenia zdjęć (opcja stworzenia galerii), grafik, plików dźwiękowych, plików wideo, i innych.
- prezentację animowanego banera reklamoweg o imprezie na na stronie głównej i/lub innych stronach portalu (np. dwa tygodnie przed imprezą)
- możliwość zamieszczenia informacji o sponsorach imprezy, a w przypadku większych imprez również znaków firmowych sponsorów (logo)
- rozesłanie informacji o imprezie użytkownikom serwisu


W zamian oczekujemy z Państwa strony:
- opublikowania logo portalu itvjedrzejow.pl w materiałach drukowanych (np. plakaty, afisze, ulotki, bilety, program, zaproszenia),
- prezentacji adresu w trakcie trwania imprezy.
- umożliwienie zamieszczenia w widocznym miejscu banera reklamowego portalu podczas trwania imprezy (np. przy scenie - wielkość 3x1m)
- w przypadku imprez o charakterze komercyjnym (np. biletowany koncert) - 3 biletów

Uwagi techniczne:
Po omówieniu szczegółów współpracy, organizator zobowiązuje się dostarczyć redakcji portalu materiały informacyjne dotyczące imprezy. Mogą to być wydruki, plakaty, zdjęcia itp. , ale preferujemy gotowe materiały przygotowane w postaci plików komputerowych.

Wymagania:
- pliki tekstowe - w formacie .doc  .docx(Microsoft Word), .rtf lub .txt
- zdjęcia - w formacie .jpg,
- pliki graficzne - w formacie .gif .jpg .pdf
- pliki dźwiękowe - w formacie .wav lub .mp3,
- animowane banery reklamowe - w formacie .gif, .swf - rozmiary 585x150 pikseli
- strony internetowe - w formacie .html (.htm, .shtml).
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów.


Uwagi końcowe:
Szczegóły współpracy i patronatu są omawiane w każdym przypadku indywidualnie - w zależności od charakteru imprezy, organizatora, grupy docelowej, itp.

Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych.

Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o imprezach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy.

Redakcja portalu zastrzega w szczególnych przypadkach - prawo do nie podejmowania współpracy, bez podania przyczyn.

stat4u