Jest zgoda dla Clean Techu

Dopiero za trzecim podejściem, ale za to jednomyślnie, jędrzejowscy radni podjęli decyzję o bezprzetargowej sprzedaży dwóch działek w rejonie ul. Jasionka firmie DP Clean Tech Poland z Wodzisławia.

Przypomnimy, że firma DP Clean Tech Poland na dzierżawionych od gminy Jędrzejów działkach w ubiegłym roku postawiła halę produkcyjną wraz z zapleczem administracyjnym. Firma zamierza się dalej rozwijać i inwestować, ubiega się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę i wyposażenie kolejnej hali produkcyjnej. Będzie także sięgać po kredyty, ale warunkiem ich udzielenia jest posiadanie prawa własności do gruntów, na których działa firma.
Dwie wcześniejsze próby podjęcia uchwały o sprzedaży gruntów nie doszły do skutku, gdyż radni zdejmowali je z porządku obrad. Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w piątek, było inaczej, ale zanim radni przystąpili do głosowania, zadali jeszcze dyrektorowi Krzysztofowi Dragonowi kilka pytań. Wśród nich było kluczowe: czy firma przeniosła już swoją siedzibę z Wodzisławia do Jędrzejowa. Jak poinformował K. Dragon, władze spółki podjęły już uchwałę o zmianie siedziby i uchwała została złożona do Krajowego Rejestru Sądowego.
Po tych wyjaśnieniach, radni jednogłośnie opowiedzieli się za sprzedażą działek.

 

źródło: