Medale dla „Zasłużonych dla Jędrzejowa”

Archiopactwo Ojców Cystersów w Jędrzejowie oraz pan Marek Grad Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie podczas wczorajszych uroczystości 739 rocznicy nadania praw miejskich Jędrzejowowi zostali uhonorowani Medalami za Zasługi dla Jędrzejowa.

Tytuł ten przyznawany jest osobom oraz instytucją, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju,  promocji miasta i gminy Jędrzejów. W ubiegłym roku ten tytuł przyznano m.in. Marianowi Glicie- przedsiębiorcy z Jędrzejowa, Opatowi Edwardowi Stradomskiemu czy też Januszowi Hatysowi- dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie.


Podczas sobotniej imprezy tytuł przypadł dla Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie, które od wieków nieodłącznie związane jest z naszym miastem. Archiopactwo Cystersów jest najcenniejszym zabytkiem Ziemi Jędrzejowskiej, a jako miejsce spoczynku bł. Wincentego Kadłubka jest miejscem kultu i wielu wycieczek. Niewątpliwie wielką atrakcją są unikatowe organy z XVII wieku, zachowane w pierwotnej postaci. Od 1995 roku w klasztorze odbywają się koncerty muzyki organowej i kameralnej, który cieszy się wielką popularnością.

Jako drugi został uhonorowany Marek Grad- dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, który pozyskuje pieniądze ministerialne, dotacje unijne na przebudowy dróg gminnych i powiatowych. Za jego staraniem w ubiegłym roku przebudowano drogę Jędrzejów – Sobków o długości 14 km, w tym 12 km na terenie gminy Jędrzejów. Wyremontowano również ulicę Przypkowskiego. Swoją wiedzą i doświadczeniem pomaga innym benificjentą funduszy unijnych. Za jego staraniem udało się pozyskać dofinansowanie na zmianę pokrycia dachowego na kościele św. Trójcy w Jędrzejowie.

Karty historii
Prawa miejskie otrzymał Jędrzejów od Bolesława Wsty­dliwego w dniu 16 lutego 1271 r. w dokumencie wyda­nym w Krakowie, a znajdującym się obecnie w Archi­wum Akt Dawnych w Warszawie. Z tekstu przywileju wynika, że książę zezwalając na założenie miasta na prawie czynszowym wyraził jednocześnie życzenie, aby miasto Jędrzejów cieszyło się wszelką wolnością, czyli przyznał mu immunitet. Przywilej lokacyjny zawierał następujące artykuły wolnościowe:

   1. Mieszkańcy   zostali   wyjęci    spod   jurysdykcji kasztelanów i  wojewodów i  mieli podlegać   jedynie władzy sądowniczej wójta, a ustanowionej według woli opata konwentu cysterskiego.
   2. Książę   rezerwował   sobie   sądzenie   mieszczan tylko    w    sprawach     zabójstwa,     zdrady     (państwa) i rozboju.
   3. Mieszczanie  jędrzejowscy  uwolnieni  zostali  od wypraw wojennych i robocizn przy stawianiu zamków. W wypadku najazdu wroga zobowiązano ich do obrony ojczyzny.

Prawa miejskie Jędrzejowa były potwierdzane i poszerzane przez wielu monarchów polskich, a mianowicie przez Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełłę, Władysława III, Jana Olbrachta. Po zniszczeniu przywilejów królewskich przez pożar, jaki nawiedził miasto na początku XVI w., a w czasie którego spalił się ratusz miejski i wiele do­mów mieszczańskich, odnowił je na prośbą ławników jędrzejowskich król Zygmunt I, dokumentem z 1510 r. Na podstawie tego przywileju miasto zachowało dawne prawa miejskie i otrzymało 3 jarmarki w roku oraz cotygodniowy targ wyznaczony na każdą sobotę. Dokument ten został następnie potwierdzony w 1533 r. przez Zygmunta Augusta, w 1581 r. przez Stefana Ba­torego (zwalniał on mieszczan jędrzejowskich także od podwód), w 1626 r. przez Zygmunta III, w 1635 r. przez Władysława IV (miasto otrzymało od niego już 4 jar­marki w roku), w 1671 r. przez Michała Korybuta (uwolnił on jędrzejowian ponownie od podatku podwodowego, czyli pocztowego), w 1701 przez Augusta II, w 1755 r. przez Augusta III (potwierdził on prawo i przywileje dla miasta ujęte w przywileju Batorego), a w 1778 r. Stanisław August zatwierdził wszystkie dotychczasowe przywileje.

 

źródło historii: www.umjedrzejow.pl