Nabór w LGD zakończony

W dniu 6 czerwca br. w LGD zakończył się czwarty nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013, który został ogłoszony 18 maja. W ramach tego naboru można było składać wnioski na trzy działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Nabór ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego powiatu, które przełożyło się na ilość złożonych wniosków tj. 55 wniosków – szczegóły w tabeli.

Lp.

Nazwa działania

Limit środków

Ilość zgłoszonych wniosków

Wysokość wnioskowanych środków

  1.  

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów

871 149,95

42

843 521,51

  1.  

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

320 011,00

7

457 034,00

  1.  

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

533 662,00

6

+ 1 wniosek wycofany przez beneficjenta

533 633,26

Razem:

1 724 822,95

55

1 834 188,77