Nagłowice mają budżet

Rada Gminy w Nagłowicach uchwaliła budżet na 2010 r.
Priorytetowym zadaniem jest budowa wodociągu gminnego – na ten cel gmina przeznaczy 5 mln zł. Drugim ważnym zadaniem jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nagłowicach i budowa sieci kanalizacyjnej w Ślęcinie. Jest to inwestycja wieloletnia, w tym roku zaplanowano realizację pierwszego etapu, czyli rozbudowę oczyszczalni. Prawie 500 tys. zł zostanie przeznaczone na modernizację dróg gminnych i powiatowych, z czego 300 tys. zł gmina Nagłowice dołoży do modernizacji dróg powiatowych (m.in. Zagórze-Warzyn, Sieńsko-Rakoszyn i Rakoszyn-Trzciniec). W 2010 r. będzie kontynuowana budowa Gminnego Centrum Kultury – zgodnie z harmonogramem prac, budynek centrum zostanie postawiony w stanie surowym. Zakończenie prac zaplanowane zostało na rok 2011. Gmina zamierza również dokończyć ocieplanie szkoły w Warzynie.

 

– Budżet jest bardzo ambitny i proinwestycyjny. Ponad 50 proc. wydatków stanowią wydatki inwestycyjne. Niesie to za sobą konieczność zaciągnięcia kredytów. Jest to konieczne, aby sięgnąć po środki unijne, m.in. na budowę wodociągów i kanalizacji, których, jak wszystko na to wskazuje, w następnych latach na ten cel nie będzie. Rok 2009 zamknął się niewysokim deficytem, bo mamy 300 tys. zł. długu. Prócz tych dużych zadań planujemy jeszcze mnóstwo pomniejszych, które służyć będą naszym mieszkańcom, m.in. budowę boisk i placów zbaw, wymianę oświetlenia, budowę parkingu – powiedziała wójt Elżbieta Frejowska. 
 

 

Źródło: