„Pilnuj swojej szklanki”

Kampania profilaktyczno – edukacyjna skierowana jest głównie do młodych ludzi uczęszczających do dyskotek, klubów muzycznych, pubów i innych lokali, którzy mogą stać się potencjalnymi ofiarami działań przestępczych polegających na dodaniu do napoju substancji powodującej utratę świadomości. Priorytetem jest przekazanie informacji dot. zagrożeń, jak również uświadomienie młodym ludziom negatywnych skutków niebezpiecznych zachowań. Aby wzmocnić działanie kampanii został przygotowany spot  radiowy i telewizyjny , w którym brali udział uczniowie  III  Liceum Ogólnokształcącego  z Oddziałami Integracyjnymi im.C.K. Norwida w Kielcach. Ta prosta forma przekazu sprawi, że będzie on mógł być wykorzystany w lokalnych mediach, lokalach rozrywkowych, klubach, jak i we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego.
Kampania trwać będzie do 31 sierpnia 2010r.

Źródło KWP Kielce