„Świętokrzyska Victoria” trafiła do najlepszych!

Andrzej Mochoń, Miasto i Gmina Sędziszów oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON to laureaci trzeciej edycji Nagrody Marszałka „Świętokrzyska Victoria”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas gali w Hotelu „Kongresowym” w Kielcach. Gospodarzami gali byli przewodniczący Sejmiku Marek Gos i marszałek Adam Jarubas. W uroczystości wzięli również udział wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Piotr Żołądek, Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak.

Wcześniej jednak, uhonorowano osoby, przedsiębiorstwa i samorządy, które Kapituła Konkursu nominowała do nagrody –  w kategorii „Samorządność” gminy: Morawica i Miedziana Góra, miasta i gminy: Sędziszów i Chęciny oraz miasto Kielce; w kategorii „Przedsiębiorczość” – Zakłady Mechaniczne BIFAMET Sp. z o.o. w Jędrzejowie, Grupę Edukacyjną S.A. Kielce, Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe DORBUD S.A. w Kielcach, Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych Fabet S.A. w Kielcach, Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o. o. w Kielcach.

Natomiast w kategorii „Osobowość” – księdza Jana Mikosa, założyciela schroniska dla rolników im. Św. Brata Alberta w Skoszynie, Krzysztofa Orkisza, prezesa Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Andrzeja Mochonia, prezesa Zarządu Targów Kielce, senatora Adama Massalskiego oraz Księdza kanonika Wiesława Kowalewskiego, dyrektora Diecezjalnego Ośrodka Kultury i Edukacji „Źródło” w Rytwianach.

Kulminacyjnym momentem gali było ogłoszenie zwycięzców III edycji konkursu.
Laureatem nagrody w kategorii „Samorządność” zostało Miasto i Gmina Sędziszów za aktywność w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, dzięki którym możliwy jest rozwój gminy oraz podniesienie jakości życia jej mieszkańców, dbałość o rozwój obszarów wiejskich na terenie gminy, a zwłaszcza unowocześnianie ich infrastruktury, działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości, stwarzanie przyjaznego klimatu dla nowych podmiotów, chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego.

W kategorii „Przedsiębiorczość” statuetkę Świętokrzyskiej Victorii otrzymało Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o. o. w Kielcach. Kapituła Nagrody doceniła wysoką jakość towarów i świadczonych przez firmę usług oraz rzetelność w biznesie, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych opartych na własnych patentach w ochronie mienia i życia mieszkańców województwa, podjęcie misji stworzenia kompleksowej oferty dla samorządów dotyczącej zabezpieczenia przed powodziami, działania wspomagające akcje charytatywne poprzez stosowanie zasady dzielenia się zyskiem z potrzebującymi pomocy oraz wspieranie  leczenia i rehabilitacji dzieci oraz zaangażowanie w sprawy ludzi bezdomnych i uzależnionych.

Zwycięzcę w kategorii „Osobowość” zaprezentował ubiegłoroczny laureat nagrody w tej kategorii Stanisław Góźdź.  W tym roku laur zwycięzcy oraz statuetka „Świetokrzyskiej Victorii” trafiły w ręce Andrzeja Mochonia. Został on uhonorowany m.in. za kreowanie wydarzeń kulturalnych, wspieranie świętokrzyskiego sportu oraz działalność charytatywną,poszukiwanie inicjatyw, które ulokowane w województwie świętokrzyskim pozytywnie wpływają na jego wizerunek i rozwój oraz realizację polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Kierowane przez niego Targi Kielce są motorem rozwoju Kielecczyzny, najsilniejszą marką Świętokrzyskiego. Firma należy do grona najlepszych organizatorów wystaw w Europie Środkowo-Wschodniej.

Gwiazdą wieczoru była „Grupa MoCarta”, wystąpili też młodzi laureaci nagrody Samorządu Województwa „Talenty Świętokrzyskie” m.in. Małgorzata Główka, Małgorzata Nakonieczna oraz Klaudia Błaszczyk.

 

źródło: www.sejmik.kielce.pl

foto: Paweł Małecki / Agencja Gazeta