Starostwo z jakością

Od lewej: Piotr Furmanek – firma IMQ, starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, wicestarosta Ewa Ptasznik.Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie otrzymało certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008.

9 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie systemu zarządzania jakością.

Podczas spotkania przedstawiciel jednostki certyfikującej – krakowskiego przedstawicielstwa włoskiej firmy IMQ – Piotr Furmanek wręczył staroście jędrzejowskiemu Edmundowi Kaczmarkowi dwa certyfikaty: jeden potwierdzający wdrożenie normy ISO 9001:2008 oraz drugi – stowarzyszenia IQNet, które skupia 37 największych firm certyfikujących z całego świata i prowadzi bazę jednostek certyfikowanych, wśród których znajdzie się obecnie jędrzejowskie starostwo.

Firma IMQ, która we wrześniu tego roku przeprowadziła audyt certyfikujący w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, znajduje się wśród firm należących do stowarzyszenia IQNet i jest jednym ze światowych liderów certyfikacji systemów zarządzania.

Piotr Furmanek pogratulował staroście jędrzejowskiemu decyzji o wdrożeniu systemu ISO: – Świadczy to o biznesowym, menedżerskim podejściu do zarządzania urzędem – powiedział. – Systemy zarządzania jakością stają się niezbędnym atrybutem nowoczesnego urzędu, który ma pomagać i służyć mieszkańcom. Ta decyzja to wyzwanie, bo otrzymanie certyfikatu to dopiero początek pracy nad systemem jakości w urzędzie, czekają państwa coroczne audyty i ciągłe doskonalenie systemu.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością to wynik uczestnictwa Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie w projekcie „ISO dla obszarów metropolitalnych” realizowanego przez Związek Powiatów Polskich przy współpracy z Małopolską Agencją Doradczo-Edukacyjną MADE.pl w Krakowie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON w Warszawie.

Jędrzejowskie starostwo znalazło się wśród 20 jednostek samorządu terytorialnego – beneficjentów tego projektu, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Założenia i osiągnięcia tego projektu, którego bardzo ważną częścią były szeroko zakrojone badania społeczne, przedstawili reprezentanci Związku Powiatów Polskich – Grzegorz Mądry i Mieczysław Łajs oraz prezes MADE.pl Jarosław Kmieć. Jak podkreślali, ISO wywodzi się z biznesu, w projekcie założono więc dostosowanie systemu do potrzeb i specyfiki urzędu, kładąc nacisk na relacje pomiędzy klientem a urzędnikiem oraz komunikację wewnątrz urzędu, która wpływa na końcowy wynik załatwienia sprawy, a więc – na satysfakcję klienta.

Bardzo ważną rolę w określeniu potrzeb i oczekiwań ludzi odegrały badania, przeprowadzone przez stowarzyszenie OMIKRON, w których wzięło udział w sumie kilka tysięcy osób – klientów i pracowników urzędów. – Gratuluję panu staroście Edmundowi Kaczmarkowi i jego pracownikom udziału w tak ambitnym projekcie – powiedział Jarosław Kmieć. – W Polsce jest około tylko 40 urzędów administracji samorządowej z wdrożonym systemem ISO.

Do gratulacji dołączył także poseł Mirosław Pawlak, który podkreślił, że cieszy się z tego sukcesu tym bardziej, że to jego rodzimy powiat.

Źródło: www.jedrzejow.pl