Uroczystości 100-lecia niepodległości w Jędrzejowie