W rocznice odsłonięcia tablicy “Spalonych”

Na placu przed Kościołem Św. Piotra i Pawła w Sędziszowie, 30 kwietnia br. odbyła się uroczystość związana z drugą rocznicą odsłonięcia pomnika ku czci Partyzanckiego Oddziału AK “Spaleni”, oraz posadzenia “dęba katyńskiego” ku pamięci zamordowanego w Katyniu Ś/P por. Juliana Lipca. Wzięła w niej udział młodzież z Gimnazjum w Sędziszowie, która od trzech lat w kwietniu organizuje “marsz pamięci” pod pomnik. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciły delegacje pocztów sztandarowych.
Światowego Związku Żołnierzy AK z Sędziszowa, Wodzisławia i Włoszczowy, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych z Sędziszowa, Powiatowego Związku Inwalidów Wojennych z Jędrzejowa, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  z Sędziszowa, Ochotniczych Straży Pożarnych  z Borszowic i Sędziszowa, szkół: SP Nr 1 z Sędziszowa, Gimnazjum z Boleścic i SP z Pawłowic.
Środowiska kombatanckie były reprezentowane przez Piotra Kurka – ze Światowego Związku Żołnierzy AK, Włodzimierza Kołkowskiego – Prezesa Rodziny “Spaleni”, Kazimierza Suligę – ze SZŻAK Koło w Wodzisławiu, Pawła Kowala – Prezes Pow. Związku Inwalidów Wojennych, Stanisława Pakułę – Prezesa Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Sędziszowie, Zenona Kowalika – Prezesa Koła SZŻAK w Sędziszowie, Ottona Grynkiewicza – ze Związku Sybiraków, Michała Nowaka – z Klubu Historyczngo z Wodzisławia, p. Paliborek Natalię – ŚZŻAK – Okręg Kielce.
Były obecne zarządy związków i stowarzyszeń jak: Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Sędziszowa, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty, Stowarzyszenie “Sami Swoi”, Środowiskowy Dom Samopomocy “CARITAS” i Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Zarząd Gminnego Związku OSP.
Honorowymi gośćmi uroczystości była licznie przybyła rodzina Ś/p. por. Juliana Lipca mieszkająca na co dzień w Sędziszowie, w tym jego syn Andrzej Lipiec i wnuki.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów: Starosta Jędrzejowski – Edmund Kaczmarek, Burmistrz Sędziszowa – Wacław Szarek, Przew. Rady Miejskiej – Adam Mysiara, radni: Bożena Wójcik, Zbigniew Gładki, Zbigniew Adamski, Skarbnik Gminy – Lucyna Nahajczuk i pracownicy Urzędu Miejskiego, dyr. SCK – Jolanta Wiekiera, Komendant Komisariatu Policji – Dariusz Wiekiera.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. celebrowaną przez księży Kazimierza Wierkowicza i Tadeusza Śliwę. Prośbę o odprawienie Mszy wygłosił Prezes SZŻAK w Sędziszowie – Zenon Kowalik. Po wspólnej modlitwie wszyscy zgromadzeni przeszli pod pomnik, gdzie odbyła się druga część uroczystości.
Została przypomniana krótka historia powstania oddziału “Spaleni” i jego szlak bojowy, który dokładnie rozpoczął się 30 kwietnia 1944 roku, akcją na stację PKP w Sędziszowie (obecny na niej Kazimierz Suliga z Wodzisławia został  w czasie tej akcji ranny). Później były kolejno: Tarnoskała 09 maja, Jędrzejów 22 maja, Kaziny 09 czerwca, Sadki 08 lipiec i Sędziszów 11 lipiec.
Następnie zgromadzeni wysłuchali życiorysu por. Juliana Lipca, wg ustaleń: “Urodził się 14.01.1909 roku w Sędziszowie. Był absolwentem Szkoły Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich, którą ukończył w 1931 roku. Pozwoliło mu to objąć posadę Sekretarza Gminy Sobków. 09 września 1939 roku otrzymał kartę mobilizacyjną do Lublina. W wojsku był podporucznikiem rezerwy 4 Pułku Piechoty z Kielc. Losy żołnierza zawiodły go na kresy do Kowla. Tam podzielił los wielu setek polskich oficerów. Został aresztowany przez NKWD i umieszczony w obozie w Kozielsku. Rozstrzelany w Katyniu między 10 a 13 kwietnia w 1940 roku. Pośmiertnie w 2007r. awansowany na stopień porucznika WP”.
Posadzenia dębu i odsłonięcia upamiętniającej to wydarzenie tablicy dokonali; syn Andrzej Lipiec i Burmistrz Sędziszowa – Wacław Szarek.
Pan Piotr Kurek z Zarządu Głównego ŚZŻAK – podziękował członkom Komitetu Budowy Pomnika “Spaleni” za dzieło jego budowy. Zwrócił się do rodziny śp. Juliana Lipca prosząc o przyjęcie jako symbolu “guzików katyńskich”,. Podobne otrzymała je młodzież biorąca udział w montażu słowno-muzycznym z Gimnazjum w Sędziszowie.
Pan Włodzimierz Kołkowski – Prezes Rodziny “,Spaleni” jak sam się wyraził, “…składam raport  mówiąc „…melduję, że z żyjących Nas z Oddziału ,,Spaleni” żyje tylko trzech: Eustachiusz Małkiewicz ps., „Gruda”, Zbigniew Grabowski ps., „Czarny I”, i moja osoba Włodzimierz Kołkowski ps. ,,Korsarz”.
Starosta Jędrzejowski – p. Edmund Kaczmarek w swoim wystąpieniu nawiązał do tragedii Katynia, dla narodu polskiego tamtej sprzed 70 lat, jak również, ostatnich wydarzeń katastrofy pod Smoleńskiem.
Burmistrz Sędziszowa p. Wacław Szarek przemawiając do zgromadzonych podkreślił fakt, że … w gminie Sędziszów program edukacyjny ,,Katyń – ocalić od zapomnienia” jest realizowany przy każdej placówce szkolnej. Powoduje to, że nie tylko wąskie grono szkoły ale szerokie środowiska biorą w niej udział. Poprzez to bliżej poznajemy historię naszego regionu. Łącznie w gminie będzie posadzonych 8 ,,dębów pamięci”.
Pan Andrzej Lipiec w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za upamiętnienie męczeńskiej śmierci swego ojca. Podzielił się wspomnieniami mówiąc: … długo nie wiedzieliśmy jak zginął  mój ojciec. Było ciężko, wychowywała mnie tylko mama a w tych czasach nie wolno jej było mówić że mąż zginął w Katyniu. To ja dążyłem do tego aby zbierać pamiątki i dokumenty o ojcu, bo może kiedyś się przydadzą. I dożyłem chwili że tak się stało”. Wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy tych, którzy zostali zamordowani w Katyniu w 1940 roku, a także tych którzy zginęli w katastrofie 10 kwietnia i nieżyjących członków partyzanckiego Oddziału AK ,,Spaleni”.
Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.
Organizatorzy składają gorące podziękowania p. Mariuszowi Stradomskiemu za bezpłatne przygotowanie terenu, montaż tablicy, oraz obsługę nagłaśniającą. Niemniej serdeczne słowa podziękowania kierujemy do p. Komendanta KP w Sędziszowie Dariusza Wiekiery i Policjantów za zabezpieczenie ruchu drogowego w czasie uroczystości.
Gorąco dziękujemy wszystkim środowiskom społeczno – zawodowym za udział w uroczystości. Tak licznym udziałem jako wspólnota samorządowa zamanifestowaliśmy po raz kolejny swoje przywiązanie do wielkich patriotycznych wartości naszego narodu.
Źródło: Ewa Kubas- Samociuk