Świętokrzyski Szlak Literacki

To szlak prowadzący śladami poetów, pisarzy, kronikarzy związanych z województwem świętokrzyskim. Jego trasy wiodą też przez powiat jędrzejowski, począwszy od Nagłowic, włości pierwszego polskiego wieszcza Mikołaja Reja, poprzez Jędrzejów, gdzie ostatnie lata życia spędził Wincenty Kadłubek, biskup krakowski a następnie podążą w kierunku Pińczowa, Buska Zdroju czy też Wiślicy związanych z takimi osobami jak Dygasinski czy też Jan Długosz.